Automatizační jednotky,modulární systém,průmyslová PC,průmyslové terminály,renovace extruderů

  • Gilogik - automatizační jednotky
  • GEFLEX - modulární systém
  • DiGiStar - průmyslová PC
  • CHATTY - průmyslové terminály
  • RINNOVEX - renovace extruderů
  • Snímače relativní vlhkosti vzduchu
  • Převodníky relativní vlhkosti

Více informací

Gefran

Na poptávku

V této kartě naleznete katalogy ke stažení ve formě PDF souborů. Modrá lišta (ke stažení)

Vyplňte vaše požadavky a klikněte na Uložit. Nastavte množství a klikněte na Poptávka.

Automat.jednot-katalog.pdf

Automat.jednot-katalog.pdf

Modul.system-katalog.pdf

Modul.system-katalog.pdf

Prumyslova.PC-katalog.pdf

Prumyslova.PC-katalog.pdf

Prumysl.terminaly-katalog.pdf

Prumysl.terminaly-katalog.pdf

Renovace.extrud-katalog.pdf

Renovace.extrud-katalog.pdf

Převodníky.vlhkosti-katalog.pdf

Převodníky.vlhkosti-katalog.pdf

Snim.vlhkosti.vzd-katalog.pdf

Snim.vlhkosti.vzd-katalog.pdf
Kontaktovat nás můžete na tomto tel. čísle:
+420 731 406 696

(Nepovinné)
*(Povinné)
*(Povinné)

Firma Gefran nabízí ucelený sortiment čidel, indikátorů a regulátorů pro průmyslovou automatizaci. Patří také mezi největší producenty řídicí a měřící techniky pro stroje z oblasti výroby plastů. Sortiment firmy Gefran lze rozdělit do dvanácti skupin: indikátory regulátory časovače a čítače relé v pevné fázi tenzometrické snímače síly / váhy převodníky tlaku převodníky tlaku pro vysoké teploty snímače polohy lineární a rotační bezkontaktní snímače polohy snímače teploty snímače vlhkosti řídicí systém.