Polovodičové výkonové relé - SSR Gefran GTT

 • řídící vstup z analogového napěťového nebo proudového signálu nebo potenciometru
 • spínání při přechodu napětí nulou
 • dávkování výkonu ve vlnovém paketu s dynamicky optimalizovaným časovým cyklem
 • antiparalelní dvojitý tyristor SCR
 • 2 LED pro indikaci: přístroj pod napětím a  zapnutý stav, 1 volitelná LED:alarm přerušení zatěže
 • 4000V izolace mezi vstupním obvodem a výstupním výkonem
 • ochrana MOV (metaloxidový varistor)
 • upevnění na DIN lištu (standard); upevnění do panelu (volitelně)

Více informací

Gefran

Na poptávku

Model - GTT polovodičové relé s analogovým řízením

Hlavní oblasti využití:

 • Extruzní linky a vstřikovací lisy v plastikářství
 • Polymerizační závody na výrobu syntetických vláken
 • Gumo-vulkanizační zařízení
 • Sušárny na keramiku a komponenty pro stavebnictví
 • Chemický a farmaceutický průmysl
 • Průmyslové elektrické pece

GTT rodina polovodičových relé byla navržena s cílem poskytovat velmi přesné ovládání zátěže díky analogovému řídicímu vstupu pro napětový signál  0-5V; 0- 10V nebo proudový signále 0-20 / 4-20 mA nebo  potenciometrem (od 1k 10 kW).

Elektronické konstrukce zajišťuje, že doba cyklu pro dávkování napájení je automaticky optimalizována.
Počet cyklů, které GT dodává do zátěže pro daný vstupní signál je vypočítán na minimum možných k udržení potřebné přesnosti. To zaručuje velmi rychlou a přesnou kontrolní smyčku, která umožňuje získat pro relé GTT,  řízené regulátorem nebo PLC s analogovým výstupem, velmi přesné ovládání.

GTT může být použit v třífázových systémech, za pomocí ovládací master-slave architektury, ve které řídicí signál řídí pouze jednu GTT jednotku (master) a tato jednotka dodává synchronizované signály do ostatních GTT (slaves) .

Jako slave mohou být použity také 2 jednotky GTT.

Možnost kontroly přerušení zátěže (HB) je k dispozici, aniž byste museli použít externí transformátor proudu; limit alarmu je nastavitelný pomocí trimru a signálu žluté LED, s beznapěťovým kontaktem, normálně otevřeným.

GTT polovodičové relé má zelenou LED pro indikaci přítomnosti napájení 24VAC a červenou LED pro indikaci stavu sepnutí v závislosti na vstupním signálu. Tato LED bude trvale vypnuta při nulové hodnotě napětí, nepřerušovaně svítit na maximální hodnotě a bude blikat při všech mezilehlých hodnotách.

Tyto jednotky nabízejí volitelné příslušenství jako: příslušenství pro montáž do panelu, pojistky a držáky pojistek, proudový transformátor a napěťový ransformátor.

Více informací a technické parametry jednotlivých verzí najdete v: Datasheet

Vyplňte vaše požadavky a klikněte na Uložit. Nastavte množství a klikněte na Poptávka.

Rele-katalog.pdf

Rele-katalog.pdf

GEFRAN GTT.pdf

GEFRAN GTT.pdf
Kontaktovat nás můžete na tomto tel. čísle:
+420 731 406 696

(Nepovinné)
*(Povinné)
*(Povinné)

Firma Gefran nabízí ucelený sortiment čidel, indikátorů a regulátorů pro průmyslovou automatizaci. Patří také mezi největší producenty řídicí a měřící techniky pro stroje z oblasti výroby plastů. Sortiment firmy Gefran lze rozdělit do dvanácti skupin: indikátory regulátory časovače a čítače relé v pevné fázi tenzometrické snímače síly / váhy převodníky tlaku převodníky tlaku pro vysoké teploty snímače polohy lineární a rotační bezkontaktní snímače polohy snímače teploty snímače vlhkosti řídicí systém.