PID regulátor teploty GEFRAN 2500

 • dvojitý konfigurovatelný vstup pro tenzometr / potenciometr / lineární signál / termočlánek / odporový teploměr
 • dva pomocné analogové vstupy
 • 4 nastavitelné alarmy, funkce "failsafe"
 • napájení převodníku a tenzometrického snímače
 • 4 digitální vstupy
 • 4 reléové výstupy s nastavitelnou funkcí
 • rozšíření se 4 konfigurovatelnými digitálními vstupy a / nebo výstupy
 • napájecí napětí: 100-240VAC/DC ±10%(volitelně:20-27VAC/DC ±10%),
  50/60Hz; 20VA max

Více informací

 • 0 - Není
 • 1 - tenzometr / TC / RTD / potenciometr / lineární
 • 0 - Není
 • 1 - In/Out 5…8
 • 0 - Není
 • 1 - Trvalý ± 10V (0 / 4..20mA)
 • 0 - Není
 • W - Analogový 0/4...20mA (0...10V)
 • 0 - Není
 • 2 - RS 485
 • 3 - RS232
 • P - PROFIBUS DP
 • 1 - 100...240V ac/dc
 • 0 - 11-20...27Vac/dc

Na poptávku

Mikroprocesorový regulátor formátu 96x96mm (1/4 DIN), vhodný pro procesy s vysokou rychlostí variace.

Uživatelské rozhraní s ochranou IP54 (IP65 s ochranným krytem) membránovou klávesnici se 6 tlačítky, tři 5-místné displeje (z toho jeden dvoubarevný) a dva sloupcové grafy s volitelnou funkcí.

Díky jeho rozšířeným funkcím a konfigurovatelnému hardwaru a softwaru, poskytuje vysokou aplikační flexibilitu v systémech řízení  a monitorování tlaku, síly, teploty a tlakové diference, a může snímat až 4 proměnné.

Hlavní oblasti využití

 • Regulace tlaku na vytlačovacích linkách a vstřikolisech na plasty 
 • Regulace diferenčního tlaku
 • Regulace síly na linkách na výrobu textilu, papíru, plastových fólií
 • Kontrola napětí na navíjecích stanic
 • Řízení procesu

Přístroj má dva hlavní analogové vstupy, konfigurovatelné pro tenzometr / potenciometr / lineární signál / termočlánek / odporový teploměr (z nichž jeden je volitelný) a dva pomocné analogové vstupy pro lineární signály (například pro funkce  jako jsou externí žádaná hodnota a vstup pro referenci otáček).

Pro regulaci jsou zde dva oddělené analogové výstupy (z nichž jeden volitelný).

Ovládání přístroje je možné pomocí čelního ovladacího panelu, nebo pomocí 4 digitálních vstupů, kterým mohou být přiřazeny funkce, jako je resetování, kalibrace, manuální / automatický provoz, místní / dálkové ovladání, Hold, zvýšit / snížit (funkce motopotenciometer), výběr sady parametrů, nebo výběr požadované hodnoty.

Přístroj má čtyři konfigurovatelné reléové výstupy jako standard.

Více rozšířené konfigurace jsou k dispozici s následujícími možnostmi::

 • Izolovaný analogový výstup pro opětovný přenos procesu, vrchol, vzdálené nastavení, odchylka, žádaná hodnota alarmu, rozdílové hodnoty
 • Rozšíření se 4 vstupy / výstupy
 • Komunikační rozhraní Modbus RTU
 • Komunikační rozhraní Profibus DP (slave)


REGULÁTORSamooptimalizační PI regulace nebo dvojčinná PID regulace (topení / chlazení), regulace poměru, regulace diferenčního tlaku, samooptimalizace, kontinuální nebo jednorázové automatické ladění, automatický / manuální režim, místní / dálkové ovladání, žádaná hodnota gradient, výkon gradient, dynamické výkonové limity.
8 sad volitelných PID parametrů založených na úrovni žádané hodnoty / PV / odchylky nebo z digitálních vstupů.

ALARMY
4 plně konfigurovatelné limity alarmu.
Volitelná funkce "failsafe".

MATEMATICKÉ FUNKCE
Regulátor Gefran 2500 umožňuje definovat dva různé matematické vztahy mezi dvěma analogovými vstupy. Výsledky mohou být volně použity jako požadované hodnoty, práh alarmu, regulační výstup, atd.

DIGITÁNÍ KOMUNIKACE
Přístroj nabízí volitelné RS485 2/4 drátové / RS232 sériové rozhraní s protokolem MODBUS RTU pro přístup k parametrům přístroje.

KONFIGURACE
Programování přístroje je usnadněno díky struktuře menu s různými úrovněmi konfigurace, které umožňují rychlý a snadný výběr dat.

Více informací v sekci <Ke stažení>

Vyplňte vaše požadavky a klikněte na Uložit. Nastavte množství a klikněte na Poptávka.

Gefran 2500.pdf

Gefran 2500.pdf
Kontaktovat nás můžete na tomto tel. čísle:
+420 731 406 696

(Nepovinné)
*(Povinné)
*(Povinné)