PID regulátor teploty GEFRAN 600

 • rozměr čelní desky: 48x48 mm (1/16 DIN), hloubka za čelní deskou: 99 mm
 • zobrazení - 2x zelený LED-displej 4-místný,
 • technika: mikroprocesor
 • doba vzorkování: 120 ms
 • univerzální vstup konfigurovatelný z čelního panelu
 • řídicí výstup: relé, logický, triak nebo kontinuální
 • topení / chlazení - funkce s výběrem chladící kapaliny
 • 3 alarmy s plně nastavitelnou funkcí
 • analogový přenosový výstup
 • napájecí napětí: 100-240Vac ± 10% (volitelné: 11-27Vac/dc ± 10%) 50/60Hz max. 8VA

Více informací

 • 600 - Model 600 standard
 • 600 - Model 600 rozšířitelný
 • R - Reléový
 • R - Reléový
 • D - Logický
 • T - Triakový 1A
 • M - Digitální izolovaný
 • E - Není
 • 2 - RS 485 síťový 2 vodiče
 • R - Reléový výstup
 • 0 - Není
 • 0 - 11...27 V ac/dc
 • 1 - 100...240V ac/dc

Gefran

Na poptávku

Model - 600 regulátor s mikroprocesorem

Mikroprocesorový regulátor formátu 48x48mm (1/16 DIN), vyrobených technologií SMT.
Přístroj poskytuje kompletní operatorské rozhraní, chráněné membránou Lexan®, která zajišťuje úroveň ochrany IP65 pro čelní panel.
Má 4 tlačítka, dva zelené LED displeje, každý se 4 číslicemi, 4 červené signální LED diody pro logické nebo reléové výstupy a 3 další programovatelné LED diody pro signalizaci různých provozních stavů přístroje.

 

Hlavní oblasti použití:

 • Vytlačovací linky
 • Vstřikolisy na plasty
 • Lisy na pryž
 • Balící stroje
 • Potravinářské závody
 • Chladící zařízení
 • Sušárny pro keramiku a stavební díly
 • Klimatické buňky a zkušební zařízení 
 • Pece
 • Lakýrny


Hlavní vstup pro regulované veličiny je univerzální a může být vybrán signál z mnoha typů senzorů:.

Ttermočláek
Odporový teploměr
Ttermistor
Normalizované lineární vstupy
Všechny vstupy jsou s možností vlastní linearizace pomocí ovládacích tlačítek
Typ vstupu se vybíra pomocí tlačítek na čelním panelu, Nejsou nutné žádné externí bočníky.

K dispozici je druhý přídavný analogový vstup z proudového transformátoru.

Izolovaným digitálním vstupem lze vybrat jednu ze dvou předem nastavených žádaných hodnot, Manuální-Automatický režim, reset paměti alarmů, nebo povolit funkci HOLD.

Přístroj může mít až čtyři výstupy, a to:

Relé (5A na 250Vac/30Vdc cos = 1)
Logické 24V ± 10% (10V min při 20 mA)
Digitální izolovaný
Triak.

K dispozicï je zaké analogový proudový nebo napěťový výstup. Funkce každého výstupu je volně konfigurovatelná tlačítky na čelním panelu.

Kromě řídících a alarmových výstupů, lze mít výstupy, které opakují stav digitálního vstupu nebo vstupu opakovaného přenosu prostřednictvím procesních proměnných , žádané hodnoty, odchylky, alarmových mezí a hodnot získaných ze sériové linky.

Další výstup (na 10 nebo 24Vdc, max. 30mA) je k dispozici pro napájení externích převodníků.

Možnost sériové komunikace (k dispozici ve standardu RS485) umožňuje napojení na systémy dohledu a PLC se dvěma protokoly: GEFRAN CENCAL a MODBUS RTU.

Programování přistroje je usnadněno seskupením parametrů do funkčních bloků (CFG pro kontrolní parametry, Inp pro vstupy, Out pro výstupy, atd.). Kromě toho si můžete vybrat zobrazované parametry v závislosti na konfiguraci hardwaru, kdy  přístroj automaticky ignoruje nepodstatné parametry. 

Přístroj je dodáván v konfigurací "EASY" s několika parametry (jen s těmi pro model určenými a podstatnými pro provoz regulátoru). Takto stačí nastavit požadovanou hodnotu a alarm a tlačítkem zahájit SELFTUNING. Gefran 600  udělá všechno ostatní.

Pro ještě jednodušší konfiguraci je k dispozici programovací PC kit , složený z kabelu a programu pro prostředí Windows (viz list Kód GF_eXpress).

Více informaci v sekci <Ke stažení>

 

Vyplňte vaše požadavky a klikněte na Uložit. Nastavte množství a klikněte na Poptávka.

Regulatory-katalog.pdf

Regulatory-katalog.pdf

Gefran 600.pdf

Gefran 600.pdf

Gefran 600 starý.pdf

Gefran 600 starý.pdf
Kontaktovat nás můžete na tomto tel. čísle:
+420 731 406 696

(Nepovinné)
*(Povinné)
*(Povinné)

Firma Gefran nabízí ucelený sortiment čidel, indikátorů a regulátorů pro průmyslovou automatizaci. Patří také mezi největší producenty řídicí a měřící techniky pro stroje z oblasti výroby plastů. Sortiment firmy Gefran lze rozdělit do dvanácti skupin: indikátory regulátory časovače a čítače relé v pevné fázi tenzometrické snímače síly / váhy převodníky tlaku převodníky tlaku pro vysoké teploty snímače polohy lineární a rotační bezkontaktní snímače polohy snímače teploty snímače vlhkosti řídicí systém.