Firma BAMAS – ELEKTRO spol. s r.o. byla založena v roce 2001. Jsme tedy mladá, ale neustále se rozvíjející firma, která rozšiřuje svůj sortiment a postupně proniká do nejrůznější oblastí průmyslu.

Na počátku jsme se zabývali prodejem topných těles pro plastikářské stoje (vstřikovací lisy), extrudery a vytlačovací linky. Postupně k tomuto sortimentu přibyly i topné patrony, prvky regulační, měřící techniky a oblast použití se rozšířila o stroje pro obalovou techniku, potravinářský průmysl a tiskařské stroje.

Do budoucna bychom rádi co nejlépe využily stávajících výsledků techniky, nejnovějších poznatků a zkušeností k tomu, aby byly beze zbytku uspokojeny požadavky odběratelů co do kvality, termínů, ale i ceny nám dodávaných výrobků. Spokojenost zákazníka je nejvyšší cíl společnosti BAMAS – ELEKTRO spol. s r.o.

Máme zájem o trvalou obchodní spolupráci na základě vzájemné důvěry a oboustranně výhodných podmínek. Uděláme vše, abychom Vaši důvěru neztratili.

Ing. Marcel Zajíček
Bc. Karla Zajíčková
Jednatelé společnosti