bamas-elektro sídlo společnostiPřed více než 20 lety byla panem Stanislavem Matelou jako spoluzakladatelem založena firma, která se s využitím bohatých téměř 40-ti letých zkušeností v oblasti zpracování plastů začala zabývat nejprve prodejem topných prvků pro plastikářské stroje - vstřikovací stroje, extrudery a vytlačovací stroje Postupně k tomuto sortimentu přibyly i prvky regulační techniky a oblast použití se rozšířila na stroje pro obalovou techniku, potravinářský průmysl a prvky pro kolejovou dopravu.

Na základě měnících se potřeb průmyslu a vlastních zkušeností v zájmu uspokojování stále většího okruhu odběratelů v nejrůznějších oblastech průmyslu založil pan Stanislav Matela ke dni 11.prosince 2001 novou firmu BAMAS - ELEKTRO spol. s r.o.

S účinností od 01.02 2002 převzala firma BAMAS - ELEKTRO spol. s r.o. veškeré obchodní aktivity v oblasti prodeje topných prvků a přístrojů snímací a regulační techniky od již dříve založené firmy Bamas. spol. s.r.o.

Firma chce do budoucna co možná nejlépe využít stávajících výsledků techniky a nejnovějších poznatků a zkušeností k tomu, aby byly především beze zbytku uspokojeny požadavky odběratelů - výrobních firem i jednotlivých odběratelů co do kvality, termínů, ale i ceny námi dodávaných našich výrobků.

Máme zájem o trvalou obchodní spolupráci na základě vzájemné důvěry a oboustranně výhodných podmínek.
Uděláme vše, abychom Vaši důvěru neztratili.

   Bc. Karla Zajíčková - jednatelka společnosti 
Ing. Marcel Zajíček - jednatel společnosti